Varumärkes
registreringar

Varumärkesregistreringar

Varumärken Sverige

Vid ansökan om registrering i Sverige kan äldre varumärken, registrerade firmor och familjenamn utgöra hinder för beviljande av ansökan, varför vi rekommenderar en förundersökning innan ansökan lämnas in. Vi på Hynell utför såväl förundersökningar som utarbetande och ingivning av ansökan. Vi assisterar, naturligtvis, även vid förnyelse av redan registrerade varumärken och hjälper till vid invändningar.

EU-Varumärken

Genom ingivning av en enda ansökan är det möjligt att få ett varumärke registrerat i samtliga EU-länder (s.k. EUTM). Partners vid Hynell är auktoriserade ombud vid EUIPO (European Trade Mark and Design Attorney). Vi assisterar även vid förnyelse av registrerade varumärken, och precis som för varumärken i Sverige, tar vi hand om invändningsärenden.

Vill du veta mer om varumärkesskydd?

VÅRA HANDLÄGGARE KAN HJÄLPA DIG ATT DEFINIERA SAMT SKYDDA DITT VARUMÄRKE
Scroll to Top