Internationella varumärkes registreringar

Internationella varumärkesregistreringar

Varumärkesregistrering USA

Varumärkesregistreringar och förnyelse av registrerade varumärken i USA
Tack vare nära samarbeten med ett antal olika ombud i USA kan vi välja lämpligt ombud anpassat till våra kunders behov och förhållande. Vårt varumärkesombud (partner), har för att bättre kunna assistera kunder med varumärkesregistreringar i USA, deltagit i seminarium om varumärken i USA arrangerat av en amerikansk ombudsfirma. Naturligtvis assisterar vi även vid förnyelse och ingivning av Declaration of Use för registrerade varumärken i USA.

Madridprotokollet

Varumärkesskydd genom en Internationell Registrering enligt Madridprotokollet administrerat av FN-organet WIPO (World Intellectual Property Organization) är ett kostnadseffektivt sätt att skydda ett varumärke i flera länder genom en ansökan. Självklart kan vi även hjälpa till att försvara ett internationellt varumärke som har fått ett avslag eller invändning mot sig i Sverige eller vid OHIM. Vi hanterar även förnyelse av registrerade internationella varumärken. För varumärkesskydd i de länder som tillhör Madridprotokollet rekommenderar vi detta system.

Varumärkesregistrering i övriga länder

I nästan 40 år har Hynell fortlöpande arbetat med att bygga upp ett globalt nätverk av högkompetenta byråer för att kunna tillhandahålla högkvalitativa tjänster i stort sett hela världen. Hynell har ett nätverk av byråer i alla delar av världen, vilket gör att vi självfallet assisterar även vid förnyelse av registrerade varumärken i vilket land som helst.

Vill du veta mer om varumärkesskydd?

VÅRA HANDLÄGGARE KAN HJÄLPA DIG ATT DEFINIERA SAMT SKYDDA DITT VARUMÄRKE
Scroll to Top