Allmänt om
varumärkesskydd

Allmänt om varumärkesskydd

Varför bör du ansöka om varumärkesskydd?

Varumärket blir en allt viktigare del av företaget i takt med att utbudet av varor och tjänster ökar konstant. Ett känt varumärke är en betydande tillgång och kan vara en avgörande faktor för framgång i en hård konkurrenssituation. Att registrera ditt varumärke ger dig ensamrätt till ditt kännetecken vilket medför att ingen annan har rätt att använda sig av varumärket i sin marknadsföring. Registreringen gäller i de flesta länder i tio år och kan därefter förlängas i perioder om tio år i taget. Enligt PRV (Patent- och registreringsverket) kännetecknas de företag som utvecklar och vårdar sina varumärken av högre tillväxt och lönsamhet än de som inte gör det.

Ett varumärke kan kännetecknas av alla tecken som kan återges grafiskt, ett eller flera ord, siffror, en figur eller en kombination av dessa. Logotyp är ett exempel på vad som kan söka varumärkesskydd för. Ett speciellt utseende på en produkt kan också utgöra ett varumärke, så väl som särskiljande färger, slogans och melodislingor. Varumärken som anses stötande eller vilseledande får inte registreras, ett varumärke får inte heller innehålla ett landsvapen eller en geografisk indikation.

Två grundläggande villkor för att Ditt varumärke ska vara registrerbart:

  • Varumärket ska ha särskiljningsförmåga.
  • Varumärket ska vara tillgängligt.

Särskiljningsförmåga

Särskiljningsförmåga betyder att ditt varumärke ska uppfattas som ett kännetecken för en viss vara eller tjänst. Det innebär således att det ska vara möjligt att särskilja från andra liknande varor eller tjänster på marknaden och det får inte vara beskrivande för varan eller tjänsten.

Tillgängligt

Med tillgängligt menas att varumärkets registrering inte ska inkräkta på någon annan tidigare rättighet, det innefattar både varumärke och firmaregistrering. Varumärket får inte riskera förväxlas med ett som redan finns på marknaden.

Vill du veta mer om varumärkesskydd?

VÅRA HANDLÄGGARE KAN HJÄLPA DIG ATT DEFINIERA SAMT SKYDDA DITT VARUMÄRKE
Scroll to Top