Patentansökningar

Patentansökningar

Svensk patentansökan

Fördelen med inlämning i Sverige som första land är att det är låga officiella avgifter och att handläggningen fram till ett första föreläggande är relativt snabb, cirka 6 månader. Det gör det dessutom enklare för dig att få en uppfattning om det kommer löna att söka patent även i andra länder. En svensk patentansökan avser bara Sverige och lämnas in till PRV.

Patentansökan EPO

Den europeiska patentkonventionen, EPC, är en överenskommelse mellan cirka trettio europeiska länder. EPC erbjuder dig möjligheten att söka patent vid det europeiska patentverket, the European Patent Office, EPO. EPO i sin tur granskar samt prövar din patentansökan och kan bevilja patent i medlemsländerna. Det medför att endast en ansökan räcker men beviljar EPO din ansökan måste du lämna in en översättning av patentet, och betala avgifter, för de länder där du vill att patentet ska gälla.

Valideringar av europeiska patent

För att ett europapatent ska bli giltigt i respektive valt land måste det valideras i landet i fråga. Beroende på olika lagar i olika länder innebär detta mer eller mindre förberedelser och därmed högre eller lägre kostnader. Årsavgifter ska i fortsättningen betalas till respektive lands patentverk.

Varje europeiskt patent bör företrädas av ett patentombud i det validerade landet. Vi på Hynell kan alla regler och vi har ett brett kontaktnät av europeiska ombud så vi kan alltid välja det rätta för varje enskild kund.

PRV  – guide från idé till patent

PRV presenterar regler för patent-, varumärkes- och mönsterskydd. PRV diskuterar varför du ska söka skydd och hur du går tillväga samt presenterar avgifter och nyheter.

Vill du veta mer om patent?

VÅRA PATENTHANDLÄGGARE KAN HJÄLPA DIG ATT DEFINIERA SAMT SKYDDA DIN UPPFINNING
Scroll to Top