Internationella patentsökningar

Internationella patentsökningar

Inlämning av PCT-ansökan

Patent Cooperation Treaty, PCT, är ett internationellt patentsamarbetsavtal som gör att du genom en enda ansökan på ett språk får en internationell ingivningsdag. Det medför att ansökan anses ingiven i samtliga PCT:s över 140 medlemsländer.

En PCT-ansökan leder i sin tur inte till något patent utan den utgörs av en nyhetsgranskning samt en preliminär bedömning av de tre villkoren för patent. Därefter beslutar du i vilka länder du fullföljer din patentansökan. Fullföljden av din PCT-ansökan i respektive land måste i de flesta fall ske inom 30 månader från prioritetsdatum. Att inge en PCT-ansökan kan göras omgående av oss på Hynell på elektronisk väg. PRV presenterar en utförlig beskrivning om hur processen går till samt kostnader.

Patentansökan USA

US Patent Office kräver ett amerikanskt ombud och tack vare vårt samarbete med många olika patentbyråer i USA har vi möjligheten att välja den som passar just ditt teknikområde bäst. Ibland är det priset som avgör och även här har vi olika valmöjligheter.

Patentansökan Kina

Tvärtemot vad man ofta får höra är det kinesiska patentsystemet väl utvecklat. Tillsammans med den exploderande utvecklingen blir det viktigare och viktigare att registrera sitt patent i Kina. Vi har fokuserat på att utveckla våra kontakter med några välrenommerade kinesiska ombudsbyråer som ger oss högkvalitativt arbete till bra pris.

Patentansökan Indien

Den allt viktigare indiska marknaden gör att fler och fler väljer att registrera sitt patent i Indien. Vi har nära samarbete med ett antal indiska ombudsbyråer och med en, Sumpraxis, har vi speciellt nära samarbete. De hjälper oss även med t ex specifika nyhetsundersökningar. Besök dem gärna på deras hemsida.

Patentansökan Andra länder

Världspatent?

Nej, något sådant finns inte även om det står så i tidningarna ibland. Däremot har vi på Hynell under 37 års tid byggt upp ett nätverk av högkompetenta och pålitliga ombudsbyråer över hela världen för att hjälpa våra kunder att få sina patentansökningar godkända till skäliga priser! Dessutom söker vi direkt till det svenska Patentverket, Europapatentverket och OHIM (verket för varumärkes- och designansökningar inom EU).

Vill du veta mer om patent ?

VÅRA PATENTHANDLÄGGARE KAN HJÄLPA DIG ATT DEFINIERA SAMT SKYDDA DIN UPPFINNING
Scroll to Top