Juridik

Juridik

Vi tillhandahåller juridisk service av hög kvalitet inom IP-området, bland annat genom vårt systerföretag IPQ. Vi har även samarbete med andra IP-experter för att alltid kunna möta våra kunders specifika behov/önskemål.

Licensiering

Vi hjälper till att finna lämpliga licenseringsstrategier/-lösningar till dig. Det kan till exempel handla om att hitta en lämplig ram som passar affärsmål och/eller att finna en lämplig IP-jurist.

Rättsprocesser

Vi hjälper till som tekniska rådgivare/experter vid rättsfall inom immaterialrättsområdet och även med att hitta ett lämpligt ombud för domstolsprocesser avseende immaterialrätt.

Avtal

Vi hjälper till att hitta en lämplig ram för immaterialrättsliga avtal och/eller att finna en lämplig jurist med specialisering på sådana avtal.

Vill du veta mer eller har du juridiska frågor?

Vi tillhandahåller juridisk service av hög kvalitet inom IP-området.
Scroll to Top