Strategier för
designskydd

Strategier för designskydd

Vi på Hynell erbjuder assistans vid designansökningar över hela världen. Vi agerar som representant vid den svenska patentmyndigheten PRV, vid OHIM (EU-myndigheten) och vid WIPO (den internationella myndigheten). Med vårt väletablerade nätverk av ansedda byråer specialiserad på designskydd runt om i världen kan vi lämna in designansökan i alla länder till en måttlig kostnad och leverera hög kvalitet på tjänsterna.

Nyhetsundersökningar

Vi rekommenderar en nyhetsgranskning innan du ansöker om designskydd för att bedöma risken för intrång av andra företags rättigheter. Vi på Hynell utför nyhetsundersökningar åt ditt företag, antingen via det svenska patentverket eller interna sökningar i databaser.

Konkurrentbevakning

Vi tillhandahåller även konkurrentbevakningar, dvs. regelbunden rapportering om nya designs som inlämnats av en (eller flera) utvalda konkurrenter.

Vill du veta mer om designskydd?

VI PÅ HYNELL HAR KUNSKAPEN OCH HJÄLPER DIG SÅ ATT DIN DESIGN SKYDDAS
Scroll to Top