Designskydd inom EU

Designskydd inom EU

Designskydd i Sverige

Den svenska lagstiftningen är i dag i mångt och mycket harmoniserad till EU:s direktiv. En designansökan inges till PRV och har en livslängd på max 25 år.Vi hjälper till att ansöka om och handlägga ärendet under hela livstiden.

EU-designskydd

Genom att ansöka om ett designskydd vid OHIM är det möjligt att erhålla en designregistrering som gäller i EU:s alla medlemsländer, idag 28 stycken. Ett registrerat designskydd (RCD – Registered Community Design) kan fås till ett mycket förmånligt pris och har blivit ett slagkraftigt konkurrensmedel.

Hynell har partners som är auktoriserade europeiska varumärkes- och designombud inför OHIM.

Vill du veta mer om designskydd?

VI PÅ HYNELL HAR KUNSKAPEN OCH HJÄLPER DIG SÅ ATT DIN DESIGN SKYDDAS
Scroll to Top