Allmänt om designskydd

Allmänt om designskydd

Varför ska du ansöka om designskydd? 

På dagens marknad har betydelsen av design och formgivning ökat väsentligt. Genom att ansöka om designskydd (även kallat mönsterskydd) kan du använda det som ett konkurrensmedel. Att ansöka om ett designskydd för din produkt innebär att du vid en erhållen registrering har ensamrätt till produktens utseende. När du ansöker om designskydd i Sverige gäller din registrering i en eller flera femårsperioder från den dagen då du lämnade in ansökan. Du väljer själv antal perioder och du kan även välja att förnya din registrering för en femårsperiod i taget, upp till max 25 år.

Designskyddet är ett utseendeskydd, men alltfler söker ett designskydd i kombination med ett patentskydd för att säkerställa ensamrätt för både utseende och den tekniska lösningen. Detta kombinationsskydd kan ge en oslagbar effekt konkurrensmässigt!
Två grundläggande villkor för att Din uppfinning ska få designskydd:

  • Din design ska vara ny
  • Din design ska ha särprägel

Nyhet 

Din design räknas som en nyhet om ingen annan identisk design gjorts allmänt tillgänglig före dagen för ansökan eller prioritetsdagen. Designs anses vara identiska, även om de skiljer sig åt, om skillnaderna endast föreligger i oväsentliga avseenden.

Särprägel 

Din design anses vara särpräglad om den skiljer sig från helhetsintrycket från tidigare känd design som gjorts allmänt tillgänglig före dagen för ansökan eller prioritetsdagen.

Vill du veta mer om designskydd?

VI PÅ HYNELL HAR KUNSKAPEN OCH HJÄLPER DIG SÅ ATT DIN DESIGN SKYDDAS
Scroll to Top