Våra tjänster

Våra tjänster

Hynell erbjuder tjänster inom immaterialrätt, det vill säga patent, varumärkesskydd, designskydd och domännamn. Utöver dessa huvudområden tillhandahåller vi även tjänster inom IP-strategi och juridik.

Vi kan hjälpa dig att definiera samt skydda din uppfinning.

Vi kan hjälpa dig till ett effektivt designskydd.

Skaffa dig en genomtänkt strategi för varumärkesskydd.

Få hjälp med att varumärkesskydda din domän.

Vill du veta mer om våra tjänster?

våra erfarna handläggare hjälper dig
Scroll to Top