Om oss

Hynell Intellectual Property

Hynell grundades 1977. Vår patentbyrå har sedan dess vuxit från några få anställda till en medelstor IP firma med lång erfarenhet inom traditionell svensk industri.

Med våra rötter i Sveriges skogs- och stålindustri, har vår patentbyrå utvecklats till ett IP-kontor med en nationell och internationell profil. Idag servar vi företag och uppfinnare över hela världen. Vi tillhandahåller tjänster rörande patent, designskydd, varumärken och andra IP-områden så som licensiering och domännamn. Vi har kontor i Stockholm, Karlstad, Hagfors och Exeter (Storbritannien).

Nätverk

Vi är engagerade och delaktiga i olika nätverk antingen genom företaget eller genom medarbetare. Vi tycker det är viktigt att hålla oss ajour med vad som händer i både vår egen bransch och även i våra kunders olika branscher. Vi vill också vara delaktiga och påverka utveckling framåt.

Partners

Mikael Mattsson

Partner,
Managing Director,
Patent Attorney

Magnus Holmberg

Partner,
European Patent Attorney,
Authorised Patent Attorney (SE)

Barry Franks

Barry Franks

Partner,
European Patent Attorney,
Authorised Patent Attorney (SE)

Peter Kylin

Partner,
Authorised Patent Attorney (SE),​
European Design Attorney

Länkar

Svenska Patent- och registreringsverket
www.prv.se
Presenterar lagar och regler för patent-, varumärkes- och mönsterskydd. Diskuterar varför man skall söka skydd och hur man går tillväga. Presenterar avgifter och nyheter. Ger möjlighet att ladda hem patentskrifter, blanketter och att beställa broschyrer etc.
Europeiska Patentverket
www.european-patent-office.org
Presenterar hela konventionstexten för Europapatentansökningar samt tidningen ”Official Journal” on-line. Innehåller ”Tool Box” för sökande. Presenterar nyheter samt kurser och föreläsningar.
US Patent and Trademark Office
http://www.uspto.gov
Presenterar bl.a. nyheter, regler och avgifter för patent- och varumärkesansökningar, samt klasslista över amerikanska patentklasser. Ger möjlighet att ladda hem blanketter samt att beställa hem kopior på patent och varumärken. Ger möjlighet att göra kostnadsfri databassökning på varumärken.
World Intellectual Property Organization
www.wipo.int
Presenterar organisation, lagar och regler för internationella patentansökningar, så kallade PCT-ansökningar. Via PCT Gazette, pctgazette.wipo.int, finns möjlighet att göra kostnadsfri databassökning i PCT-ansökningar som publicerats efter 1998-04-01, med valfria sökord som sökingång. WIPO har också en kostnadsfri sökmöjlighet för Internationella varumärkesregistreringar som heter Madrid Express.
European Intellectual Property Office
www.euipo.europa.eu/ohimportal/sv
Presenterar de regler och riktlinjer (guidelines) som gäller för EU-varumärken. Publicerar kontinuerligt nyheter samt praxis från mål som avgjorts av EUIPO eller Court of First Instance. Databas över samtliga EU-varumärken finns tillgänglig för allmänheten (för gratis sökning).
Almi Företagspartner
www.almi.se
ALMI Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi erbjuder finansiering av innovationer, företagsstarter och företags utveckling. ALMI Företagspartner Värmland AB. Tel: 054-14 93 50 & 054-14 93 50

Några av våra kunder

Scroll to Top