Medarbetare

Åke Bergman

Patent Attorney

Åke Bergman

Dr. Åke Bergman är patentombud, specialiserad på patenthandläggning, invändningsförfaranden och tvister, främst inom området Metallurgi.

Innan Åke började på Hynell 2011 hade Åke ett antal befattningar på den metallurgiska avdelningen vid European Patent Office (EPO) i München, på vilken han började 1990. Han blev chefsgranskare 1999 och direktoratrådgivare 2005. Han erhöll under sina år på EPO en lång erfarenhet av muntliga förhandlingar avseende granskning och invändning, och han innehade ordförandeposten vid mer än 250 muntliga förhandlingar. Innan han började på EPO arbetade Åke vid Swedish Institute for Metals Research och i den svenska stålindustrin (SSAB).

Åke är docent i metallurgi vid Luleå tekniska universitet, doktorsexamen. i gjutning av metaller från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och en civilingenjörsexamen i materialvetenskap. Åke avslutade också ett doktorandstipendium vid Institut für Allgemeine Metallurgie i Clausthal-Zellerfeld, Tyskland.

Scroll to Top